Księgowość On-Line

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jest taki sam jak zakres usług świadczonych tradycyjnie, przedstawionych na zakładce „USŁUGI” Różnica polega na:

  1. sposobie przekazywania dokumentów,
  2. miejscu przechowywania dokumentów,
  3. sposobie prezentacji wyników.

Ad. 1. Dokumenty mogą być dostarczane w sposób:

  1. tradycyjny,
  2. kurierem,
  3. elektroniczne poprzez skan.

Ad. 2. Oryginały dokumentów przechowywane są bądź w naszej kancelarii, bądź u Państwa. Zależy to od sposobu ich dostarczenia. Dostarczone tradycyjnie, lub kurierem pocztą – przechowywane są w Kancelarii Dostarczone elektronicznie przechowywane są u Państwa.

Ad. 3. Wynik prezentowane są Państwu tradycyjnie i elektronicznie w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykorzystania specjalnej platformy internetowej, gdzie macie Państwo możliwość online wglądu we wszystkie ewidencje, wyniki jak również macie Państwo wgląd do wszystkich zaksięgowanych dokument.