Doradca podatkowy Jarosław Postół

jaroslaw-postolJarosław Postół urodził się w 1956 roku w Wieluniu. Jest absolwentem
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także
Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Doradztwem zajmuje się od 1994 roku. Od 1997 roku wpisany pod numerem
0000311na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów.

Doradca podatkowy Jarosław Postół posiada uprawnienia do
reprezentowania podmiotów w sprawach podatkowych przed organami
administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.