Cennik

Cena za usługi jest każdorazowo indywidualnie ustalana w drodze negocjacji i jest uzależniona od:

  • rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej oraz
  • zakresu zleconej usługi.

Poniżej przykładowe ceny minimalne:

  • Ryczałt – 150,00 zł netto miesięcznie
  • PKPiR – 200,00 zł netto miesięcznie
  • PKPiR + VAT – 250,00 zł netto miesięcznie
  • Pełna księgowość – 1.000,00 zł netto miesięcznie
  • Rozliczenie ZUS i płace – 45,00 zł netto miesięcznie (od 1 ubezpieczonego)
  • Obsługa kadrowa – 20,00 zł netto miesięcznie (od 1 pracownika)
  • Doradztwo podatkowe – cena ustalana ryczałtowo lub według stawek godzinowych

Przedstawiony cennik jest wyłącznie cennikiem orientacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 §1 kodeksu cywilnego.