Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Dz.U. z 2014 r. poz. 443.

To co najważniejsze w tej umowie to przede wszystkim zmiana metody stosowanej w celu unikania podwójnego opodatkowania. Aktualnie do wszystkich kategorii dochodów zastosowanie będzie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że polski rezydent podatkowy osiągający dochody w Singapurze podlegał będzie w Polsce opodatkowaniu z tytułu osiągnięcia tych dochodów z możliwością odliczenia od polskiego podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu od tych samych dochodów w Singapurze. W dotychczas obowiązującej umowie zastosowanie miła metoda wyłączenia z progresją umożliwiająca zwolnienie z opodatkowania.